Beschikbare koppelingen/integratie

In onderstaand overzicht is de werking van veel voorkomende koppelingen toegelicht om een indruk te krijgen van onze diensten. Daarnaast worden ook klantspecifieke oplossingen opgeleverd zoals koppelingen met Webshops. Staat uw koppeling niet in de lijst, vraag dan vrijblijvend informatie aan. We helpen u graag!

Koppelingen met ASML

Orders worden automatisch opgehaald van de aribaportal en vervolgens aangeboden aan het ERP systeem van de leverancier. Afhankelijk van de functionaliteit, kunnen de orders automatisch verwerkt worden.

Verkoopfacturen welke gegenereerd zijn uit het ERP systeem van de leverancier, worden automatisch verwerkt in de Aribaportal zodat handmatige invoer overbodig wordt. Controles blijven behouden in de portalfunctionaliteit.

Koppelingen met Kramp

Inkooporders worden direct vanuit het ERP systeem verstuurd naar Kramp. Invoeren op de webshop is overbodig voor het standaard artikelassortiment.

De opdrachtbevestiging van Kramp wordt aangeboden aan het ERP systeem van de klant, waardoor prijs en/of levertijd geautomatiseerd bijgewerkt en gecontroleerd kunnen worden.

De verkoopfactuur van Kramp wordt aangeboden aan het boekhoudsysteem van de klant, waardoor de inkoopfactuur automatisch verwerkt en eventueel gematcht wordt.

Koppelingen met MCB

Calculeren met actuele prijsafspraken wordt mogelijk door automatische updates van het MCB materiaalbestand.

Inkooporders worden direct vanuit het ERP systeem verstuurd naar MCB waar deze automatisch verwerkt worden.

De opdrachtbevestiging van MCB wordt aangeboden aan het ERP systeem van de klant, waardoor prijs en/of levertijd geautomatiseerd bijgewerkt en gecontroleerd kunnen worden.

De verkoopfactuur van MCB wordt aangeboden aan het boekhoudsysteem van de klant, waardoor de inkoopfactuur automatisch verwerkt en eventueel gematcht wordt met de inkooporder.

Koppelingen met MCB Direct

Calculeren met actuele prijsafspraken wordt mogelijk door automatische updates van het MCB materiaalbestand.

Inkooporders worden direct vanuit het ERP systeem verstuurd naar MCB waar deze automatisch verwerkt worden.

De opdrachtbevestiging van MCB wordt aangeboden aan het ERP systeem van de klant, waardoor prijs en/of levertijd geautomatiseerd bijgewerkt en gecontroleerd kunnen worden.

De verkoopfactuur van MCB wordt aangeboden aan het boekhoudsysteem van de klant, waardoor de inkoopfactuur automatisch verwerkt en eventueel gematcht wordt met de inkooporder.

Koppelingen met VDL / ETG

Orders kunnen als databestand gedownload worden door de leverancier. Deze worden, na vertaling, vervolgens automatisch aangeboden aan het ERP systeem van de leverancier. Afhankelijk van de functionaliteit, kunnen de orders automatisch verwerkt worden.

Koppelingen met Manutan

Als leverancier van Manutan wordt de orderstroom automatisch verwerkt via EDI transacties zoals Orders,Order Confirmation, Dispatch Advice en Invoice.

Als klant kunnen veel voordelen behaald worden door het automatiseren van inkoopprocessen. Vraag naar de mogelijkheden.

Koppelingen met Blueprint Automation

Orders kunnen als databestand gedownload worden door de leverancier. Deze worden, na vertaling, vervolgens automatisch aangeboden aan het ERP systeem van de leverancier. Afhankelijk van de functionaliteit, kunnen de orders automatisch verwerkt worden.

Door gebruik te maken van de Tradecloud connectie is downloaden overbodig en kunnen orders, opdrachtbevestigingen, pakbonnen en facturen automatisch verwerkt worden.

Koppelingen met Kloeckner Metals - ODS Nederland

Inkooporders worden direct vanuit het ERP systeem verstuurd naar KM-ODS waar deze automatisch verwerkt worden.

De opdrachtbevestiging van KM-ODS wordt aangeboden aan het ERP systeem van de klant, waardoor prijs en/of levertijd geautomatiseerd bijgewerkt en gecontroleerd kunnen worden.

De verkoopfactuur van KM-ODS wordt aangeboden aan het boekhoudsysteem van de klant, waardoor de inkoopfactuur automatisch verwerkt en eventueel gematcht wordt met de inkooporder.

Koppelingen met Caterpillar

EDI orders van type X12 850 en forecast type X12 830 worden automatisch opgehaald via het CAT connectieplatform en vervolgens aangeboden aan het ERP systeem van de leverancier. Afhankelijk van de functionaliteit, kunnen de orders automatisch verwerkt worden.

Verkoopleveringen welke gegenereerd zijn uit het ERP systeem van de leverancier, worden automatisch vertaald naar EDI type X12 856 en verwerkt door Caterpillar.

Verkoopfacturen welke gegenereerd zijn uit het ERP systeem van de leverancier, worden automatisch vertaald naar EDI type X12 810 en verwerkt door Caterpillar.

Koppelingen met Agrifac

Orders kunnen als databestand gedownload worden door de leverancier. Deze worden, na vertaling, vervolgens automatisch aangeboden aan het ERP systeem van de leverancier. Afhankelijk van de functionaliteit, kunnen de orders automatisch verwerkt worden.

Door gebruik te maken van de Tradecloud connectie is downloaden overbodig en kunnen orders, opdrachtbevestigingen, pakbonnen en facturen automatisch verwerkt worden.

Koppelingen met Adige (BLM)

Productieordergegevens worden vanuit het ERP systeem aangeboden aan de buislasersoftware van Adige, waardoor de juiste gegevens geautomatiseerd aanwezig zijn.

De gecalculeerde uren van de lasersoftware, worden als laseruren aangeboden aan het ERP systeem waar urenboekingen en gereedmeldingen automatisch verwerkt kunnen worden.

Koppelingen met Adige (BLM)

Vanuit de ERP planning worden orders in de juiste volgorde gepresenteerd op de juiste robot/machine, waardoor het juiste programma gekozen kan worden vanuit het scherm.

De BMO interface kan ook gerealiseerde uren klaarzetten voor verwerking in de ERP- of planningssoftware.

Koppelingen met Bystronic

Productieordergegevens worden vanuit het ERP systeem aangeboden aan Bysoft, waardoor de juiste gegevens geautomatiseerd aanwezig zijn voor nesting op materiaalsoort, plaatdikte en leverdatum.

De gecalculeerde uren van de lasersoftware, worden als laseruren aangeboden aan het ERP systeem waar urenboekingen en gereedmeldingen automatisch verwerkt kunnen worden.

Koppelingen met Mitsubishi

Via de nestsoftware van bijvoorbeeld Radan, wordt de lasermachine van Mitsubishi aangestuurd. Kijk bij de mogelijkheden bij Radan.

Koppelingen met SafanDarley

In een pilotproject is samengewerkt met SafanDarley om een interface te maken met de bestaande machinesoftware, hierop worden orders als project ingelezen met het bijbehorende programma.

Koppelingen met Trumpf

Productieordergegevens worden vanuit het ERP systeem aangeboden aan de nestsoftware van Trumpf, waardoor de juiste gegevens geautomatiseerd aanwezig zijn.

De(eventueel werkelijk) gerealiseerde uren van de lasersoftware, worden als laseruren aangeboden aan het ERP systeem waar urenboekingen en gereedmeldingen automatisch verwerkt kunnen worden.

Verbruikte materialen worden verwerkt in de nacalculatie van de order.

Koppelingen met Hoffmann

Het voorraadniveau wordt per artikel in de matrixkast van Iscar beheerd en bij bestelbehoefte worden de bestelgegevens aangeboden aan het ERP systeem, waar een inkooporder geautomatiseerd aangemaakt wordt. Afhankelijk van ERP inrichting kan ook voorraad of bestelbehoefte verwerkt worden in het ERP systeem.

Koppelingen met Iscar

Het voorraadniveau wordt per artikel in de matrixkast van Iscar beheerd en bij bestelbehoefte worden de bestelgegevens aangeboden aan het ERP systeem, waar een inkooporder geautomatiseerd aangemaakt wordt. Afhankelijk van ERP inrichting kan ook voorraad of bestelbehoefte verwerkt worden in het ERP systeem.

Koppelingen met Adobe PDF

In de huidige keten wordt nog veel data als pdf verstuurd. Supplydrive vertaald deze data in de gewenste dataformaten. Vraag naar de mogelijkheden.

PDF prijsaanvragen van uw klant worden vertaald in het gewenste dataformaat waardoor een verkoopofferte automatisch aangemaakt kan worden.

PDF inkooporders van uw klant worden vertaald in het gewenste dataformaat waardoor een verkooporder automatisch aangemaakt kan worden.

PDF inkoopfacturen van uw leverancier automatisch boeken in uw boekhoud software.

Koppelingen met Afas

In een testopstelling worden nu de eerste leveranciers aangesloten waardoor orders en opdrachtbevestigingen geautomatiseerd uitgewisseld kunnen worden. Neem contact op voor meer info.

Koppelingen met CNC consult

Productieordergegevens worden vanuit het ERP systeem aangeboden aan Bysoft, waardoor de juiste gegevens geautomatiseerd aanwezig zijn voor nesting op materiaalsoort, plaatdikte en leverdatum.

De gecalculeerde uren van de lasersoftware, worden als laseruren aangeboden aan het ERP systeem waar urenboekingen en gereedmeldingen automatisch verwerkt kunnen worden.

Koppelingen met Exact

In een pilotproject met exact online wordt de orderberichtstroom getest om ketenintegratie mogelijk te maken. Vraag naar de mogelijkheden om aan te sluiten.

Koppelingen met MS Excel

Als een excelfile in een eenduidige kolomstructuur opgebouwd is en altijd dezelfde opmaak heeft, kan deze als bron dienen voor elke gewenste vertaling.

Het geautomatiseerd verwerken van orders is hiermee prima mogelijk door automatische vertaling in gewenst dataformaat en aansluitingsmethodiek.

Door het exporteren van stuklijstdata uit een CAD pakket, kan deze vaak veel werk wegnemen door gehele stuklijsten te verwerken in ERP. Indien gewenst kan hier een geheel automatische koppeling van gemaakt worden.

Koppelingen met MKG ERP software

De ERP software van MKG biedt generieke importmogelijkheden waar Supplydrive als partner intensief mee samenwerkt. Naast veelvoorkomende standaardkoppelingen zijn afwijkende koppelingen mogelijk. Neem contact op voor meer informatie.

Ketenberichten zoals verkoopoffertes, verkooporders, inkooporders, opdrachtbevestigingen en facturen zijn gestandaardiseerd uitwisselbaar tussen MKG gebruikers. Daarnaast wordt aangesloten op andere ERP systemen via een tussenliggende vertaling.

PDF verkooporders worden vertaald in MKG structuur en vervolgens gevalideerd door de software van MKG, waardoor fors bespraard wordt op invoertijd, maar ook de foutkans verminderd wordt.

Handmatige facturen welke ontvangen worden als PDF bestand, worden vertaald naar MKG structuur en kunnen geautomatiseerd verwerkt worden.

Koppelingen met Radan

De calculatiesoftware van Radan stelt data beschikbaar om geheel automatisch een offerte met gedetailleerde calculatie aan te kunnen maken in het erp systeem. Ook via het Radan webportaal .

Productieordergegevens worden vanuit het ERP systeem aangeboden aan de nestsoftware van Radan, waardoor de juiste gegevens geautomatiseerd aanwezig zijn.

De(eventueel werkelijk) gerealiseerde uren van de lasersoftware, worden als laseruren aangeboden aan het ERP systeem waar urenboekingen en gereedmeldingen automatisch verwerkt kunnen worden.

Verbruikte materialen worden verwerkt in de nacalculatie van de order. Met of zonder voorraadregistratie.

Koppelingen met SAP Ariba

De portals van onder andere ASML, Caterpillar en Vredenstijn werken via SAP Ariba. Supplydrive sluit leveranciers aan afhanklijk van de klant en mogelijkheden in de portal.

Orders ophalen vanuit de portal en verkoopfacturen boeken in de portal, zijn veel voorkomende mogelijkheden.

Koppelingen met Solidworks

In solidworks bestaan diverse exportmogelijkheden voor stuklijststructuren. Zowel enkelvoudige als meerlaagse stuklijsten kunnen geexporteerd worden. Dit is afhankelijk van de versie en beschikbare modules.

Excel export vanuit solidworks naar stuklijststructuur van het ERP systeem vertalen wat vaak eenvoudig verwerkt kan worden.

Vanuit EPDM exporteren met aanvullende informatie en de juiste structuur zorgt voor een generieke oplossing.

Koppelingen met Tradecloud

De tradecloud connectie voor leveranciers bevat standaard 4 berichttypes. Inkooporder ophalen voor verwerking als verkooporder en het versturen van de opdrachtbevestiging zijn veel voorkomende standaarden welke veel besparing opleveren.

Daarnaast kan de pakbon en factuur ook geimplementeerd worden, hierover vindt vooraf afstemming plaats met de betrokken partijen.

Koppelingen met Secotools

De Productieorderinfo wordt vanuit het ERP systeem naar de Secopointsoftware van Secotools gestuurd om het gereedschap op orders af te kunnen boeken. Vrijgegeven- en gereedgemelde orders zijn inzichtelijk.

De geregistreerde gereedschappen kunnen zo ook als verbruik geregistreerd worden op de betreffende order in het ERP systeem, waardoor nacalculatie inzichtelijk is.
Supplydrive is officieel Smart Industry ambassadeur

Meer informatie over Smart Industry.